Laboratórium DSP a mikroradičov
18.10.2017

Posledná zmena:
01.10.2014, 08:28


English version

Laboratórium DSP
a mikroradičov

Ilkovičova 3
812 19 Bratislava

Tel: +421-2-602 91 775
Fax: +421-2-602 91 213

GPS súradnice:
48° 9' 9.10'' s.š.
17° 4' 26.80'' v.d.
[mapa]
[satelitný pohľad]

Stručná história laboratória


DSP Lab vznikol v roku 1995, ale je zaujímavé pripomenúť si najdôležitejšie historické udalosti, ktoré predchádzali jeho vzniku:

 • 1941 - vytvorenie Oddelenia elektrotechnického inžinierstva na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave
 • 1942 - v rámci diferenciácie štúdia elektrotechnického inžinierstva bol založený Ústav slaboprúdovej a vysokofrekvenčnej elektrotechniky; vedúcim ústavu bol až do roku 1951 D. Chrobák, známy aj ako slovenský spisovateľ
 • 1944 - 1951 koexistencia Ústavu slaboprúdovej elektrotechniky a Stolice vysokofrekvenčnej elektrotechniky
 • 1951 - zlúčenie Ústavu slaboprúdovej elektrotechniky a Stolice vysokofrekvenčnej elektrotechniky do štruktúry Katedry obecnej elektrotechniky
 • 1953 - z Katedry obecnej elektrotechniky sa vyčlenila Katedra slaboprúdovej a vysokofrekvenčnej elektrotechniky
 • 1964 - rozdelenie katedry, vzniká Katedra oznamovacej elektrotechniky
 • 1966 - Katedra slaboprúdovej a vysokofrekvenčnej elektrotechniky premenovaná na Katedru rádioelektroniky
 • od r. 1972 Katedra rádioelektroniky gestorovala zameranie Rádioelektronika
 • od r. 1994 Katedra rádioelektroniky odborne garantovala spolu s Katedrou mikroelektroniky a Katedrou teoretickej a experimentálnej elektrotechniky študijný odbor Elektronika

 • 1984 - na Katedre rádioelektroniky zakladá Ing. Peter Fuchs, PhD. špecializované laboratórium aplikácií mikroradičov a mikroprocesorov v rádioelektronických systémoch
 • 1995 - vznik Laboratória DSP a mikroradičov, pracovisko sa stáva Európskym školiacim strediskom fy Texas Instruments
 • 1997 - vytvorenie pedagogického laboratória a začiatok výučby
 • 2000 - návšteva Roberta Owena, manažéra fy Texas Instruments pre podporu európskych univerzít, poskytnutie HW & SW podpory
 • 2002 - vytvorenie vývojového laboratória pre študentov
 • 2003 - komplexná modernizácia pedagogického laboratória; inštalácia nových pracovných staníc a modernizácia počítačovej siete
 • 2004 - modernizácia výskumného laboratória, vytvorenie pracoviska pre výskum aktívneho potláčania hluku
 • 2006 - modernizácia prístrojového vybavenia, zakúpenie spektrálneho analyzátora Agilent triedy PSA a vektorového generátora signálov Agilent triedy MXG
.:Aktuality:.

.:Citát:.
"If you want a thing done well, do it yourself."
- Napoleon Bonaparte -
.:Programátorský humor:.
Two bytes meet. The first byte asks, "Are you ill?" The second byte replies, "No, just feeling a bit off."
Copyright © 1995-2013 DSP Laboratory. All rights reserved.
Stránky sú optimalizované pre Firefox 24, Opera 17, Internet Explorer 10 a rozlíšenie 1024x768 a vyššie.